Goethe-Zentrum Elbasan

Lagjja "Dyli Haxhire", pranë gjimnazit "Dhaskal Todri", Rruga Qemal Stafa, Elbasan 3001, Albania
+355 69 20 75 751

Përshkrimi:

Goethe-Zentrum në Tiranë është themeluar në tetor të vitit 2012 nën emrin “Deutschzentrum” si organizatë pasardhëse e Shoqatës Kulturore Gjermano-Shqiptare “Robert Schwartz” dhe gëzon statusin e një organizate joqeveritare, e cila ka, ndër të tjera, dy detyra thelbësore:

  • promovimin dhe përhapjen e gjuhës gjermane në Republikën e Shqipërisë dhe
  • kontributin në shkëmbimin kulturor ndërmjet Republikës Federale të Gjermanisë dhe Republikës së Shqipërisë.

 

Goethe-Zentrum ofron provime të gjuhës gjermane në ambientet e zyrës qendrore si dhe kurse të gjuhës gjermane në dy ambiente të përshtatshme për mësimdhënie:

  • zyra qendrore Tiranë (Rruga Skënderbej, Nr. 1);
  • filiali Elbasan (lagjja “Dyli Haxhire”).

 

Si partner ekskluziv dhe i akredituar i institutit aktiv mbarëbotëror Goethe-Institut qendra jonë jep mbështetje për njohjen e gjuhës gjermane në Shqipëri dhe nxit bashkëpunimin kombëtar e ndërkombëtar në fushën e kulturës. Goethe-Zentrum përcjell një imazh të plotë të Gjermanisë nëpërmjet informacioneve rreth jetës së saj kulturore, shoqërore dhe politike.

Me rrjetin e saj të përfaqësive të Goethe-Institut dhe Goethe-Zentrum, shoqatave kulturore, sallave të leximit si dhe qendrave të provimeve dhe të mësimit të gjermanishtes ajo punon për përmbushjen e objektivave kryesore të politikave kulturore dhe arsimore të Gjermanisë jashtë vendit. Goethe-Zentrum është gjithashtu partner i institucioneve kulturore publike dhe private, i komunave dhe i biznesit.

Kjo qendër gërsheton përvojat dhe konceptet e partnerëve të saja brenda dhe jashtë vendit me kompetencën e saj profesionale, duke bashkëpunuar me ta në një dialog të vazhdueshëm.

 

Adresa: Lagjja “Dyli Haxhire”, pranë gjimnazit “Dhaskal Todri”, Rruga Qemal Stafa, Elbasan 3001, Albania

 

Web Reservo

Orari:

Të hënën:
Ora 14.00 - 20.00

Të shtunën:
Ora 08.00 - 14.00 nga data 7 shtator

Të dielën dhe ditët e festave:
Mbyllur

Informacion shtesë:

Delta Elbasan

Elbasan, Albania
+355 42 23 13 82

Përshkrimi:

Delta Group  është një udhëheqës i koncepteve të reja në  fushën e ndërtimit. Prezenca e produkteve të Delta Group jo vetëm në Shqipëri e rajon por edhe përtej këtyre kufijve tregon edhe njëherë potencialin e këtij grupi për të përmbushur çdo kërkesë të konsumatorit në gamë, cilësi dhe çmim. Delta Group ndodhet me seli në Tiranë dhe nën ombrellën e saj janë kompanitë tashmë shumë të njohura për tregun vendas dhe atë ndërkombëtar si delta home, Deutschcolor, Thermoswiss, DAST dhe delta.

Ajo i ka fillesat e saj  në vitin 1996 me kompaninë delta në qytetin e Elbasanit, me hapjen e një dyqani modest për tregtimin e pllakave dhe paisjeve hidrosanitare. Shumë shpejt, falë një angazhimi serioz në vitin 2000, delta zgjeroi  aktivitetin me një magazinë, e shoqëruar edhe nga një ekspozitë moderne, e pasur me artikuj të shumëllojshëm për nga cilësia dhe çmimi, një trend  për kohën dhe me dizajne bashkëkohore. Duke qenë se kërkesa sa vinte e shtohej bëri që në vitin 2001, delta të zgjerojë aktivitetin e saj në qytetin e Tiranës, duke hapur një ekspozitë të re dhe një magazinë pranë rr.”Jordan Misja”.

 

Adresa: Elbasan, Albania

 

Web f

Reservo

Orari:

Saturday 8AM–5PM
Sunday 8AM–1PM
Monday 8AM–8PM
Tuesday 8AM–5PM
Wednesday 8AM–5PM
Thursday 8AM–5PM
Friday 8AM–5PM

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa:

World Mind Company

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore


KUSH JEMI NE

World Mind që në fillimet e veta meret vetëm me zhvillime të faqeve të internetit, APP smartphone dhe ndërtime programesh (Website & Design) me porosi ( të personalizuara) në fushat e turizmit, kujdesit shëndetësor, medias dhe argëtimit, arsimit, prodhimit, shitjes online, sipas stilit të biznesit dhe shërbimit që ofrojnë. Duke I shërbyer klientëve, ne kemi fituar mirëbesim te madh si një ofrues shërbimi.

ZHVILLIM WEB

World Mind përdor teknologjinë e programimeve si: HTML, PHP, CSS, JAVASCRIPT, AJAX, JQUERY, WORDPRESS, JOOMLA, MYSQL, SEO etj.

Responsive Website Development

» Mobile Development

» Content Management System

» Sitecore Development

» Magento Development

» Drupal Development

» WebModulite Development

» WordPress Development

» Joomla Development

 

ZHVILLIM MOBILE & DESIGN

World Mind ndërton edhe aplikacione mobile si Android dhe IOS gjithashtu edhe per web-design (Photoshop, Ilustrator, After Effects etc) si krijim Logo, Banner, Kataloge etj.

Website Design

» Ecommerce Design

» Mobile Design

» Logo Design & Branding

 

Mirëmbajtje të rrjeteve sociale

Rrjetet sociale janë kanalet e çdo biznesi dhe ato kanë nevojë të jenë sa më dinamike që ti shërbejnë biznesit. World Mind mirëmban rrjetet sociale: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter etj.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Web   f   Insta                                                                 Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

Konsulence Ligjore – Avokati

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania
tel:+355 67 53 33 532

Përshkrimi:

Kanalet tona:

   

Kategoria: Konsulencë Ligjore

Përfaqësimi, mbrojtja apo çdo lloj konsulence ligjore ofrohet gjithashtu edhe në gjuhën Angleze dhe Italiane .


Përfaqësimin ligjor dhe avokati.
Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përgatitja e kërkesë padive ose kërkesave gjatë proçedimit penal, si dhe e kërkesave ankimore, rekurseve kundër vendimeve gjyqësore, atyre të organit të Prokurorisë, Arbitrazhit ose të organeve të administratës publike si dhe çdo organizmi në të cilin aderon Republika e Shqipërisë.
Përgatitja e ankesave dhe kërkesave të personave fizik ose juridik.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.


Hartimin e dokumentacionit ligjor të të gjitha fushave të lejuara për ushtrimin e profesionit të avokatit.


Përpilimi i akteve që i nënshtrohen veprimeve noteriale.
Prania si mbrojtës në kohën e shoqërimit, ndalimit, arrestimit, gjatë proçesit të hetimit, shqyrtimit gjyqësor të personave në çështjet penale.


Përfaqësimi i personave fizik ose juridik në çështjet civile dhe administrative, në Gjykatë, në Arbitrazh dhe në organe të tjera të administratës publike.


Veprime të tjera ndihmëse juridike që parashikohen në ligj.
Ezaurimin e proçedurës ligjore për heqjen e Dekretit të Dëbimit (Ekspulsit) nga sistemi Shengen.

Ndihmë ligjore në fusha të tilla si çështje penale, çështje pronash, çështje borxhe, çështje ndarje familjesh, çështje dhunë në familje dhe shkelje të ligjit të sigurimeve sociale apo të trafikut rrugor.

– Ceshtje Civile dhe Ceshtje Penale
– Ceshtje Kontratash, pronash te paluajteshme, punësim, familjare, etj
– Ceshtje Tregtare, per Biznese, Firma Private në konflikte gjyqësore,
– Konsulence per shoqeri tregtare te huaja qe ushtrojne aktivitet ne Shqiperi (QKB, QKL Licenca, Leje pune,leje qendrimi) .

– Mbrojtje per persona në procedurën penale

Per çdo informacion mos hezitoni te na kontaktoni ne numrat e meposhtem ose permes email.

Adresa: Rruga Reshit Petrela, Usluga, 1A, 1/4, Tirane, Albania

Rezervo

Orari:

08:00 - 19:00

Informacion shtesë:

Universiteti Aleksander Xhuvani

Rruga Rinia, Elbasan, Albania

Përshkrimi:

Historiku i Universitetit

Universiteti “A.Xhuvani” është institucion i rëndësishëm arsimor e shkencor në Republikën e Shqipërisë, një nga universitetet më në zë të vendit për përgatitjen e mësuesve, të specialistëve dhe studiuesve të rinj në fushat e tij të studimeve.

Historia e tij për afro 4 dekadash ka njohur arritje të dukshme në shumë fusha të veprimtarisë së procesit mësimor dhe kërkimor.

«Koncepti ynë për të ardhmen e Universitetit “A. Xhuvani” mbështetet jo thjesht në afërsinë e tij pranë tregut të punës, transaksioneve dhe sferës utilitare, por, pse jo, edhe i shkëputur prej tyre, pasi misioni i universiteteve nuk duhet të jetë vetëm që të prodhojë punëtorët dhe specialistët e fushave të ndryshme të kulturës dhe prodhimit, por edhe të formojë mbrojtës dhe sigurues të lirive e të drejtave shoqërore dhe qytetare në Shqipëri».

(Prof.as.dr. Liman Varoshi, prof.dr. Roland Gjini)

 

 

NORMALJA DHE UNIVERSITETI

Normalja e Elbasanit, e hapur në vitin 1909, dhe Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, parakuptojnë një bashkëmarrëdhënie të ngushtë, e cila nuk mund të konceptohet e vlerësohet pa konsideruar në mënyrë të ndërsjellë dy institucionet e sipërpërmendura.

Këto dy institucione të rëndësishme, që ndonëse ndryshojnë nga njëri-tjetri në aspektin kohor, strukturor e statusor, kanë një lidhje të brendshme organike të dukshme ndërmjet tyre, pasi kanë ruajtur historikisht të njëjtat funksione e kanë zbatuar detyra të njëjta.

Me çeljen e kësaj shkolle Elbasani do të bëhej jo vetëm djepi i Normales, por, sipas përcaktimit të Luigj Gurakuqit, drejtorit të parë të Normales, edhe “djepi i mësimit dhe i diturisë kombëtare”. Përmbushja e kësaj dëshire është qëllimi që i kemi vënë vetes në këtë institucion, thirrja që do të jetë gjithnjë në qendër të veprimtarisë së sotme mësimore e kërkimore, por dhe vizioni i së ardhmes së universitetit tonë.

Kjo traditë, këto vlera shumëdimensionale, ky terren tradicionalisht i përgatitur dhe i formësuar, do të çojnë natyrshëm në krijimin e një shtrati të sigurt, mbi të cilin do të fillojë jetën e do të hedhë shtat në vitin 1971 Instituti i Lartë Pedagogjik dhe pas afro dy dekadash Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit.

UE “A.Xhuvani” është institucion i ngritur në statusin universitar mbi Institutin e Lartë Pedagogjik “A.Xhuvani” (ILP) të Elbasanit.

ILP-ja, ky institucion i lartë arsimor, që ka përgatitur mësues për shkollën 8-vjeçare dhe të mesme, u ngrit më 1971 dhe ka funksionuar deri më 1991. I.L.P. u themelua duke u mbështetur në traditën e përgatitjes së mësuesve në shkollën Normale të Elbasanit, si dhe në përvojën e grumbulluar në dy filialet pararendëse të tij, një i Universitetit të Tiranës dhe tjetri i Institutit të Lartë Pedagogjik të Shkodrës, si dhe të trashëgimisë së veprimtarisë së gjerë shkencore e arsimore të mjaft studiuesve e mësuesve elbasanas.

Fillimisht ILP-ja ka kryer veprimtarinë e vet mësimore në katër degë të mësuesisë: gjuhë-letërsi, matematikë-fizikë, histori-gjeografi, biologji-kimi, në sistemin me dhe pa shkëputje nga puna, me kohëzgjatje trevjeçare; në degët inxhinieri ndërtimi, inxhinieri mekanike, ekonomi kontabël, ekonomi plan, si filiale të UT-së. Ky institucion zhvilloi veprimtari në filialet e tij të ngritura në qytetet Korçë, Fier dhe Berat.

Në v. 1981 u hap dega e përgatitjes së mësuesve për katër klasat e para të shkollës 8-vjeçare, me kohëzgjatje studimi 3 vjet. Afati i studimeve në ILP më 1982 u shtri nga tre në katër vjet. Pranë tij kanë funksionuar pesë katedra:

1. Katedra e gjuhës shqipe dhe letërsisë

2. Katedra e histori-gjeografisë.

3. Katedra e matematikë-fizikës

4. Katedra e biologji-kimisë

5. Katedra e lëndëve psiko-didaktike dhe e djathtësive.

Drejtorë të ILP-së kanë qenë: dr. Vasil Kamami nga v. 1971 deri më 1984; dr. Hysen Shabanai nga v.1984 deri më 1990; prof.dr. Agron Tato nga v.1990 deri më 1992.

Në v. 1991, ILP “A.Xhuvani” fiton statusin e institucionit universitar, duke u emërtuar UE “A.Xhuvani”. Në UE mund të studiohet në sistemin me kohë të plotë dhe me kohë të pjesshme.

Në UE “A.Xhuvani” në vitin 2011 funksionojnë:

I. Fakulteti i Shkencave Humane, me programe studimi Bachelor, Master profesional dhe Master i shkencave në fushat e kërkimit të tij: gjuhë shqipe dhe të huaj (anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht), histori, gjeografi, gazetari.

II. Fakulteti i Shkencave të Natyrës, me programe studimi Bachelor, Master profesional dhe Master i shkencave në fushat e kërkimit të tij: biologji, kimi, botanikë, zoologji, mbrojtje mjedisi, matematikë, fizikë, teknologji e informacionit, informatikë, gjeometri, fizikë teorike e eksperimentale, infermieri.

III. Fakulteti i Shkencave të Edukimit, me programe studimi Bachelor, Master profesional në fushat e kërkimit të tij:  mësuesi për ciklin fillor (klasës I-IV të shkollës 0-vjeçare), edukatore për arsimin parashkollor, psikologji, filozofi, sociologji, edukim fizik dhe artistik

IV. Fakulteti Ekonomik, me programe studimi Bachelor, Master profesional në fushat e kërkimit të tij: administrim-biznes, financë-kontabilitet, ekonomia dhe e drejta.

Qysh nga themelimi i UE-së (1991) dhe në vijimësi punohet për krijimin e strukturave dhe institucioneve ndihmëse për procesin mësimor dhe veprimtarinë kërkimore-shkencore. Si kërkesa të natyrshme të ristrukturimit të UE-së dhe si ndihmëse në procesin e mësimdhënies janë konceptuar ngritja dhe vënia në funksion e njësive që mundësojnë lehtësitë akademike, si laboratorë dhe qendra kërkimore e shkencore.

 

REKTORËT E UE “A.XHUVANI”

Nga v.1992 deri më 1996 – prof.dr. Mehmet Çeliku, rektori i parë i këtij universiteti, studiues i njohur i gjuhësisë shqiptare, autor i një sërë punimesh e botimesh shkencore dhe tekstesh universitare në këtë fushë;

Nga v.1996-1997 – prof.as.dr. Bardhyl Mysai; rektor dhe rektor që nga.

Nga v. 1997 deri më 2000 – prof.dr. Teuta Dilo

Viti 2000 deri në vitin 2008 – prof.dr. Jani Dode

Viti 2008 e në vijim – prof.as.dr. Liman Varoshi

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa:

Elbasan Arena

Rruga Besim Qorri 1, Elbasan, Albania

Përshkrimi:

Stadiumi i Elbasanit me emrin “Elbasan Arena” apo Ruzhdi Bizhuta, aktualisht në rindërtim, do të jetë shtëpia e kombëtares shqiptare të futbollit për disa vjet deri në përfundimin e rikonstruksionit të Stadiumit Qemal Stafa në Tiranë. Me një kosto të përgjithshme prej 5.5 milionë eurosh, qeveria dhe Bashkia e Elbasanit po zbatojnë projektin për rikonstruktimin tërësor të stadiumit dhe të mjedisit përreth stadiumit. Punimet po kryhen shpejt këto ditë për shkak se në këtë stadium pritet të zhvillohet ndeshja e ardhshme e Kombëtares së Futbollit Shqiptar përballë kombëtares së Danimarkës më 11 tetor.

Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se çmimet e biletave për këtë ndeshje do të variojnë nga 1 mijë lekë në tribunat anësore G2 në 10 mijë lekë për pozicionet më të mira.

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa:

Rrapi i Bezistanit

Elbasan Albania

Përshkrimi:

Ndodhet në qendër të qytetit. Emërtimi i tij lidhet me tregun e mbyllur, i quajtur bezistan, bërthamë e rëndësishme tregtare, ndërtuar në shek. XVII, që përfshinte një numër të konsiderueshëm dyqanesh. Historikisht ka shërbyer si pikë referimi për ngjarjet historike, arsimore e kulturore të Elbasanit.
Të gjitha këto janë pasqyrë e së kaluarës së tyre historike-shoqërore dhe thelbi i ndërgjegjes qytetare për të sotmen dhe të ardhmen e zhvillimit, në hapësirën kombëtare.

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa:

Pusi qe lahet vete

Elbasan Albania

Përshkrimi:

Banorët tregojnë se kjo lagje u emërtua si lagjja “Hasan Dylgjer”, në emër të vëllezërve turq që ndërtuan xhaminë dhe që hapën pusin. Por ajo asnjëherë nuk u njoh e as u thirr në atë emër, por në atë çka njerëzit shihnin çdo mëngjes. Ujin që dergjej rreth e qark pusit,duke larë e pastruar vendin nga papastërtitë e rrugës dhe kështu u thirr gjithmone “Pusi qe lahet vete”

Informacion shtesë: