Sidi Education

Rruga Muc Shqiptari, Elbasan, Albania
+355 67 2059 627

Përshkrimi:

Ofertë e Re     Rezervo

Sidi Education operon si rrjeti më i madh i qendrave të gjuhëve të huaja në shumë qytete të Shqipërisë. Qëndra e gjuhëve të huaja ofron kurse të përgjithshme në gjuhën angleze, italiane, gjermane dhe frënge.
Elementët si infrastruktura moderne, metodat interaktive të mësimdhënies, teknologjia dixhitale e implementuar, zbatimi i saktë i programeve, mësimdhënës të kualifikuar dhe me përvojë bëjnë që rrjeti i qëndrave Sidi Education të ofrojë një standart shumë të lartë në mësimin e gjuhëve të huaja.

Misioni i kompanisë është ofrimi jo vetëm i shërbimeve cilësore dhe të standartizuara por edhe krijimi i mundësive të reja, zgjidhjeve sipas kërkesave të komunitetit si edhe ofrimin e lehtësirave në marrjen e këtyre shërbimeve.

 

Addressa: Rruga Muc Shqiptari, Elbasan, Albania

Web f

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informacion shtesë: