Muzeu Etnografik

Elbasan

Përshkrimi:

Banesa e këtij muzeu, është restauruar nga Instituti i Monumenteve të Kulturës në vitin 1983 – 1985, dhe në vitin 1986 ambientet e saj u përshtatën duke u kthyer në muze etnografik. Brenda kësaj godine, ekzistojnë 800 objekte të rralla. Muzeu përmban kuadrin historik, zejtarinë, me rreth 80 lloje zejesh, veshjet , tipin e banesës qytetare karakteristike elbasanase.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Informacion shtesë:

Kategoria:
Paketa: